Lexi Sylver Interviewt Dr. Eli Sheff over niet-monogamie SDC.com

This post is also available in: Nederlands English (Engels)

Lexi Sylver Interviewt Dr. Eli Sheff over niet-monogamie SDC.com

Dr. Eli Sheff is een van de professionals van SDC.com op het gebied van consensuele niet-monogamie. Lexi Sylver stelt zes vragen om ons te helpen Dr. Sheff en haar weg naar een dergelijk gespecialiseerd onderwerp te leren kennen en ook hoe zij pioniert met een geheel nieuwe trainingsprogramma in de professionele gemeenschap.

1. Wanneer raakte je voor het eerst geïnteresseerd om mensen te helpen met consensuele niet-monogame (CNM) relaties?

Het waren polyamoureuze mensen zelf die naar mij kwamen voor hulp. Het duurde een paar jaar voordat ik besefte dat de dingen die ik hen vertelde ongelooflijk nuttig waren. Dat was gewoon opwindend voor mij, omdat academici en academisch schrijven zo moeilijk kan zijn dat veel mensen geen toegang hebben tot informatie. Mensen naar mij toe kwamen voor hulp in hun relaties en vooral dat ik die hulp op een zinvolle manier kon bieden, is voor mij ongelooflijk waardevol geweest als motivatie om door te gaan op dit gebied.

2. Wat is je favoriete onderdeel over werken binnen de CNM-gemeenschap?

De ruimdenkendheid van polyamoureuze mensen is waarschijnlijk mijn favoriete onderdeel van het werken met CNM-mensen. Het viel me echt op toen ik zwanger was van mijn eerste kind en ik mensen vertelde (als ze dat vroegen) dat ik van plan was om mijn baby thuis te krijgen bij een verloskundige. Mijn academische collega’s veroordeelden me en zeiden dat ik egoïstisch, roekeloos en gewoon stom was. De polymensen met wie ik destijds omging waren, in schril contrast daarmee, nieuwsgierig en vroegen hoe ik de verloskundige vond, welke voordelen ik zag bij thuisbevalling en waarom ik die keuzes maakte. Die tweede benadering om nieuwsgierig te zijn naar de wereld verdient veel meer de voorkeur dan de eerste benadering om achterdochtig en veroordelend te zijn over alles wat buiten de norm valt.

3. Hebt u in de loop van de tijd dat u binnen de CNM-gemeenschap werkte, veranderingen opgemerkt in de manier waarop de samenleving mensen in alternatieve relaties ziet?

Polyamorie en andere vormen van CNM hebben veel meer sociale aandacht gekregen dan in het verleden. Veel aandacht is in toenemende mate positief of op zijn minst neutraal. Niet dat CNM aan de negatieve pers kan ontsnappen. Die is er ook nog steeds. Maar de mate van publieke bekendheid van CNM heeft me verbaasd. In de 25 jaar dat ik polyamorie studeer, is het overgegaan van vrijwel onbekend en randgebied van academisch onderzoek naar een bekendere relatiestijl, die nu veel meer academische focus krijgt.

4. Zijn therapeuten zonder specifieke training in CNM vatbaarder voor misvattingen over hun cliënten die een CNM-relatie hebben? Op welke manieren kan dat schadelijk zijn voor de klant?

Het hangt er echt van af van de soort therapeut waar mensen in CNM-relaties naar toe gaan. Gaan ze naar een sekstherapeut zien of iemand die bekend is met LGBTQ + -problemen, dan is het waarschijnlijk prima. Gaan ze naar een huwelijks- en familietherapeut dan is dit waarschijnlijk een complete misser. Huwelijks- en gezinstherapeuten zijn traditioneel getraind om elke vorm van buitenechtelijke seks te zien als gevaarlijk voor de relatie en vereisen vaak dat mensen alle buitenechtelijke relaties stoppen wanneer ze in therapie zijn. Deze mensen hebben de neiging om elke vorm van CNM gelijk te stellen met overspel en daarop dezelfde gedachten toe te passen: gebrek aan vertrouwen tussen partners, liegen en met hun gedrag de mentale en seksuele gezondheid van hun partner in gevaar brengen. Klanten die naar dergelijke therapeuten gaan melden dat ze worden beschaamd, onder druk gezet om te veranderen wie ze zijn en dat hun problemen niet worden aangepakt of zelfs erger worden. Veel recent onderzoek wijst uit hoe schadelijk zo’n veroordelend en ineffectieve therapie kan zijn voor cliënten die hulp zoeken en dat ze er nog erger aan toe zijn dan voor ze met therapie begonnen.

5. U zit momenteel midden in een spannend project met The Sexual Health Alliance (SHA), dat helpt bij het ontwikkelen van een certificeringsprogramma voor CNM-mensen. Kunt u ons daar meer over vertellen?

Deze training is om twee belangrijke redenen ontwikkeld. Ten eerste: we wilden voldoen aan de behoeften aan permanente educatie van veel counselors en therapeuten die naar onze live trainingen over consensuele niet-monogamie en seks-positieve therapie wilden komen, maar niet naar de locaties kunnen komen waar we de trainingen aanbieden. Of zij die een handiger manier wilden om de informatie in hun eigen tempo en in hun eigen huis te leren. Ten tweede: vanwege het gebrek aan toegankelijke training voor counselors en therapeuten die, ofwel lang geleden hun opleiding voltooiden nog voordat CNM zo populair was, of een trainingsprogramma volgden dat niet ging over hoe je om moet gaan met mensen in CNM-relaties.

Ik bedacht de syllabus als een levenscyclus van polyamoureuze relaties. Het begint met het vinden van partners, problemen rond dating, nieuwe relatie-energie en het navigeren langs en over grenzen. Het midden van de cursus bestaat voor het grootste deel op het zich richten op de geneugten en uitdagingen van het dagelijks leven voor polymensen. Dit is inclusief hoet je om moet gaan met middelen zoals geld en tijd, conflicten en jaloezie, samenleven (of niet), kinderen krijgen (of niet). Hoe om te gaan met scholen, gezondheidszorg en de gebruikelijke levensgebeurtenissen die gezinnen ervaren. We sluiten af met een blik op veroudering, veranderende relaties, uit elkaar gaan en dood en sterven. De laatste sessie is gericht op de praktijk en het samenbrengen van alle informatie.

6. Hoe kunnen mensen meer informatie vinden over dit programma met de SHA en meer leren van u en andere professionals?

Je kunt informatie vinden op de SHA-website op sexualhealthalliance.com , of op mijn eigen website op elisabethsheff.com. Als je training die een jaar duurt niet kunt volgen maar toch informatie wilt over polyamorie en je polycliënten wilt helpen, kun je mijn onderzoek vinden in op mijn Psychology Today-blog, The Polyamorists Next Door .

https://www.sdc.com/nl/groep/niet-monogaam/lexi-sylver-interviewt-dr-eli-sheff-over-niet-monogamie/

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven. Verplichte velden worden middels * weergegeven